This is my archive

For vekstbedrifter med banebrytende løsninger

Er din bedrift innovativ og liten eller mellomstor, har internasjonale ambisjoner og stort potensiale for vekst? Da kan EIC Accelerator være et bra virkemiddel. Read More

Sunne hav og vann er et samfunnsoppdrag – lær mer om satsingen i digitalt seminar

EU har definert "Sunne hav og vann innen 2030" som er overordnet samfunnsoppdrag. 24. januar er det digital presentasjon av utlysningen. Read More

Lær deg å utvikle gode prosjektbeskrivelser

Forskningsrådet og Rogaland fylkeskommune inviterer til kurs i Stavanger for dem som vil lære mer om å strukturere og planlegge søknader til forsknings- og innovasjonsprosjekt. Read More

Mini-seminarer på Forskningstorget under Aqua Nor i Trondheim i august

Forskningsrådet er en av 14 aktører på Forskningstorget under messen Aqua Nor i Trondheim 24.-27. august. Der blir det mini-seminarer med fokus på resultater som kan brukes av næring og forvaltning. Read More

Digitalt kick-off møte for forskningsprosjektet Compareit

15. juni er det digitalt oppstartsmøte for prosjektet Compareit som skal undersøke ulike produksjonssystemer i havbruk. Read More

Lær å strukturere et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold

9. juni arrangerer Forskningsrådet digitalt kurs i prosjektutvikling. Read More

SkatteFUNN-webinar for havbruksnæringen

21. juni arrangerer Forskningsrådet et digitalt søkerwebinar spesielt rettet mot bedrifter innen fiskeri og havbruk. Read More

Gratis søkerwebinar om innovasjons­prosjekter i næringslivet

I år har Forskningsrådet 1.300.000.000 kroner som skal fordeles på innovasjonsprosjekter i næringslivet. Lær mer om hvordan din bedrift kan søke. Read More

MarTERA – forskningsmidler til utvikling av marin og maritim teknologi

Forskningsrådet lyser ut 1,5 millioner euro til norsk deltakelse i forskningssamarbeid om marin og maritim teknologi. Read More