This is my archive

Lær deg å utvikle gode prosjektbeskrivelser

Forskningsrådet og Rogaland fylkeskommune inviterer til kurs i Stavanger for dem som vil lære mer om å strukturere og planlegge søknader til forsknings- og innovasjonsprosjekt. Read More

Mini-seminarer på Forskningstorget under Aqua Nor i Trondheim i august

Forskningsrådet er en av 14 aktører på Forskningstorget under messen Aqua Nor i Trondheim 24.-27. august. Der blir det mini-seminarer med fokus på resultater som kan brukes av næring og forvaltning. Read More

Digitalt kick-off møte for forskningsprosjektet Compareit

15. juni er det digitalt oppstartsmøte for prosjektet Compareit som skal undersøke ulike produksjonssystemer i havbruk. Read More

Lær å strukturere et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold

9. juni arrangerer Forskningsrådet digitalt kurs i prosjektutvikling. Read More

SkatteFUNN-webinar for havbruksnæringen

21. juni arrangerer Forskningsrådet et digitalt søkerwebinar spesielt rettet mot bedrifter innen fiskeri og havbruk. Read More

Gratis søkerwebinar om innovasjons­prosjekter i næringslivet

I år har Forskningsrådet 1.300.000.000 kroner som skal fordeles på innovasjonsprosjekter i næringslivet. Lær mer om hvordan din bedrift kan søke. Read More

MarTERA – forskningsmidler til utvikling av marin og maritim teknologi

Forskningsrådet lyser ut 1,5 millioner euro til norsk deltakelse i forskningssamarbeid om marin og maritim teknologi. Read More