This is my archive

Har hentet inn viktige måledata for utvikling av havbruk til havs i Norskerenna Sør

De første måledataener nå hentet inn fra riggene som samler inn miljødata i Norskerenna Sør. Read More

«Ren not – økonomi og økologi» er tema på Stiim digitalt miniseminar i april

Kobberbasert impregnering, tralopyril, biocidfri impregnering og vaskeroboter. Bli med på Stiim digitalt miniseminar 17. april og bli oppdatert på ulike løsninger for ren oppdrettsnot. Read More

Går i gang med måling av vær- og miljødata i Norskerenna Sør

Ulla-Førrefondet gir 4,4 millioner i prosjektstøtte til Blue Planet AS. Midlene skal brukes til måling av vær- og miljødata i Norskerenna Sør. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Lusekontroll og behandlingseffektivitet

6. september inviterer vi til Stiim digitalt miniseminar der du får resultater fra ny forskning på behandlingsmetoder mot lakselus og metodenes effektivitet. Read More

Forsker på bedre utnyttelse av oppdrettsslam

Forskerne vil se på om slammet kan brukes lenger oppe i næringskjeden, for eksempel til vekstsubstrat for lavtrofiske dyr. Read More

Styrker forskningsinnsatsen på vindkraft og havbruk til havs

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å styrke Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner. Read More

Digitalt miniseminar: «Marin overvåkning – status og utvikling»

19. april arrangerer Stiim Aqua Cluster og NCE Aquaculture digitalt miniseminar om marin overvåkning og status i norske fjorder. Read More

Forskning viser at nedsenket laks får færre lus

Seniorforsker Frode Oppedal og hans kolleger ved Havforskningsinstituttet har gjort forsøk med merdene nedsenket under hele sjøfasen. Read More

– En utfordring er en ny forretningsmulighet

Fremover vil Stiim sette søkelyset på ulike utfordringer innen havbruksnæringen. Målet er å skape nye markedsmuligheter for klyngens medlemmer. Read More