This is my archive

Søk støtte gjennom FORREGION

FORREGION står for forskningsbasert innovasjon i regionene. Ordningen har fire nyttige virkemidler for bedrifter. Read More

Åtte hovedfunn i rapport om grunnrenteskatt

Rapporten "Lakseskattens utfordringer" kartlegger grunnrenteskattens mulige konsekvenser for investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser. Read More

Kick-off møte for Grønn Plattform

Grønn Plattform-prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" er i gang. Det digitale kick-off møtet tirsdag 11. januar samlet 60 deltakere. Read More

Dansker foretrekker oppdrettslaks fremfor villaks – så lenge de ikke vet hva de spiser

Forsøkspersonene foretrakk norsk oppdrettslaks fremfor villfanget laks i en blindstudie utført av Universitetet i København. Da forsøkspersonene fikk vite hva de spiste, ble resultatet snudd opp ned. Read More

Kapasitetsløft-midler til prosjektet BIOSIRKEL

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet er to av partnerne i prosjektet BIOSIRKEL. Prosjektet skal gi økt resirkulering av ressurser, reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett og flere biogassanlegg. Read More

PigghåFRI ønsker hjelp fra oppdrettere

Prosjektet PigghåFRI har som mål å utvikle effektive avskrekkende metoder for å unngå pigghåproblemer i fiskemerdene. Nå samler forskerne inn data. Read More

Digitalt kick-off møte for forskningsprosjektet Compareit

15. juni er det digitalt oppstartsmøte for prosjektet Compareit som skal undersøke ulike produksjonssystemer i havbruk. Read More

Deler erfaringer med luseskjørt

23. juni skal erfaringer med bruk av luseskjørt diskuteres, og foreløpige resultater fra prosjektet EFFEKTIV skal legges fram på workshop i regi av FHF og Akvaplan-niva. Read More

MarTERA – forskningsmidler til utvikling av marin og maritim teknologi

Forskningsrådet lyser ut 1,5 millioner euro til norsk deltakelse i forskningssamarbeid om marin og maritim teknologi. Read More

Se webinaret «Aquaculture Science meets Industry» i opptak

Samarbeid med universitets- og forskningsmiljø byr på spennende muligheter for bedrifter i havbruksnæringen. Nå kan du se webinaret her. Read More