EU-nettverket AquaMare inviterer til webinar!

AquaMare er et EU-nettverk som jobber for posisjonering av norsk akvakultur i EU og for å øke Norsk deltakelse inn mot EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Stiim Aqua Cluster er medlem i AquaMare-nettverket, og nå tilbyr AquaMare et gratis webinar om nye internasjonale utlysninger for aktører i sjømatnæringen.

Webinaret arrangeres 15. mai kl. 11:30-12:30

I dette lunsj webinaret vil det informeres om spennende muligheter og nye utlysninger.

Meld deg på webinaret her

Program:

  • Velkommen v/Ann Cecilie Hilling i AquaMare
  • Muligheter for Sjømatnæringen i Horisont Europa v/Verena Hachmann, Forskningsrådet
  • Presentasjon EDIH Oceanopolis prosjektet v/Stig Martinsen, EDHI Oceanopolis
  • Støtte til innovative oppstartsbedrifter gjennom EIC Accelerator v/Lisbeth Vassaas , Innovasjon Norge
  • Spørsmål fra deltagere