This is my archive

Innovasjon Norges eksportsatsing i 2024

Få oversikt over Innovasjon Norges eksportrettede programmer og turer rettet mot akvakulturnæringen i 2024. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Eksport i kikkerten – Kina

Kina som marked for norsk eksport og havbrukssatsing er tema på Stiim digitalt miniseminar "Eksport i kikkerten" 31. januar kl. 09:00-10:40. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Island som havbruksnasjon og muligheter for eksport

15. mars kan du bli kjent med Island som havbruksnasjon og lære mer om mulighetene for eksport på digitalt miniseminar. Read More

Knyttet kontakter på Færøyene

To innholdsrike dager på Færøyene har gitt inspirasjon og nye kontakter for deltakerne på Stiim Aqua Clusters eksportdelegasjon. Read More

Stiim setter kursen mot Færøyene

26.-28. september tar Stiim Aqua Cluster med seg norsk oppdrettsteknologi til Færøyene for å møte oppdrettere og presentere norske leverandørbedrifter som har mål om økt eksport. Read More

Vil videreføre eksportsatsing

Femte og siste samling i Stiims eksportprogram "Eksport i kikkerten" ble arrangert denne uken. Satsingen på internasjonalisering og eksport fortsetter i 2022. Read More

Klart for eksportsamling 24. november

4. samling i Stiims eksportprogram 24. november har fokus på prosjektledelse, produksjon og logistikk. Read More

Lær mer om Trade & Finance med Stiims eksportprogram

20. oktober er det klart for Samling 3 i programmet "Eksport i kikkerten". Denne gang har prosjektleder Trond Severinsen hentet inn ekspertise fra DNB og Eksfin for å snakke om Trade & Finance. Read More

Lær markedsføring og forretningsskikk på Stiims eksportsamling

15. september er det ny samling i eksportprogrammet "Eksport i kikkerten". Denne gang er merkevarebygging, salgsarbeid, skikk og bruk stikkord for dagen. Read More

«Eksport i kikkerten» 18. august om strategi, marked, produkt og mål

Stiims eksportprogram "Eksport i kikkerten" ble startet opp i juni. 18. august kan du bli med på den første av fem temasamlinger i høst. Read More