This is my archive

Dagsaktuelle tema på Aqua Pub i Oslo

Det var en fin gjeng som i går var samlet på The Dubliner i Oslo, der onsdagens Stiim Aqua Pub ble arrangert. Read More

Nå er AquaNext programmet klart

Nå er programmet for AquaNext konferansen 8. og 9. november klart. Vi ønsker velkommen til to dager med spennende og innholdsrikt program. Read More

Mangel på areal stopper ønsket vekst

- Tilgang på areal står i grell kontrast til skiftende regjeringers uttalte langsiktige vekstmål for næringen, skriver Atle Eide i en gjestekommentar i IntraFish. Read More

Anbefaler tre områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet anbefaler offentlig konsekvensutredning av områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken. Read More

Styrker forskningsinnsatsen på vindkraft og havbruk til havs

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å styrke Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner. Read More

Stiim og Norsk Industri med felles høringsinnspill om havbruk til havs

Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri har sendt inn et felles innspill på nytt tillatelsesregime for havbruk til havs. Read More

Stiim-innspill til områder for havbruk til havs

Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri tar i en felles uttalelse til orde for at myndighetene bør åpne opp flere områder for konsekvensutredning for havbruk til havs. Read More

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran innledet om videreutvikling av næringen

Konferansen "Ny havbruksteknologi - lukket oppdrett i sjø og havbruk til havs" er nå i gang i Stavanger. Read More

93 millioner fra Grønn Plattform til bærekraftig havbruk til havs

Næringsminister Iselin Nybø tildelte i dag prosjektmidler fra Grønn Plattform til "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs", et prosjekt med utspring i Stiim-klyngen. Read More

Ny havbruksteknologi – nasjonal konferanse i Stavanger i november

16. og 17. november møtes havbruksnæringen, industri, politikere og forskere i Stavanger. Målet er å få til et teknologiløft slik at nye sjøarealer kan tas i bruk for matproduksjon. Read More